Kalkulator całkowitej przemiany materii

CPM (całkowita przemiana materii) to taka ilość energii (w kcal), jaka jest potrzebna organizmowi do utrzymania czynności życiowych (np. oddychanie, praca serca) w warunkach optymalnych (spokój fizyczny i psychiczny, optymalna temperatura, na czczo) powiększona o codzienny wysiłek fizyczny (związany z wykonywanym zawodem, trybem życia, aktywnością fizyczną). Mówiąc inaczej jest to PPM pomnożone przez współczynnik aktywności, który może wynosić:


1,4 przy niskim wysiłku (np. pracownik biurowy, siedzący tryb życia, nie ćwiczący lub ćwiczący sporadycznie)

1,7 przy średnim wysiłku (np. pracownik fizyczny na budowie lub osoba uprawiająca regularnie sport)

2,0 przy dużym wysiłku (np. rolnik pracujący na roli, osoba uprawiająca sport wyczynowo)